Szukaj:
   szukaj
Logowanie:
  loguj
Zamów Newsletter:
  zamów
Katalog produktów i firm
Pokaż produkty firmy
Szukaj   
  szukaj także w opisach
Obsługa przetwórstwa mleka (35)
Bezpieczeństwo i higiena pracy (1)
Budownictwo przemysłowe (3)
Doradztwo (1)
Handel (2)
Laboratoria (2)
Maszyny i urządzenia (16)
Opakowania (10)
Oprogramowanie dla mleczarstwa (6)
Środki produkcji dla mleczarstwa
Transport - Spedycja - Logistyka (3)
Pozostałe (5)
Obsługa produkcji mleka (10)
Budownictwo inwentarskie (1)
Genetyka, inseminacja, rozród (1)
Maszyny do produkcji i do transportu pasz
Mechanizacja udoju (3)
Mlekomaty
Obrót zwierzętami hodowlanymi (1)
Oprogramowanie dla produkcji mleka (1)
Pasze i komponenty paszowe (2)
Środki higieny dla produkcji mleka (1)
Środki do produkcji pasz (nasiona, nawozy, folie) (2)
Weterynaria, środki weterynaryjne i zootechniczne (3)
Wyposażenie obór i pastwisk (1)
Firmy i spółdzielnie mleczarskie (15)
Przetwórstwo mleka i produktów mlecznych (15)

Region
 - dowolny -

 


Oferty
więcej
Obsługa przetwórców
Badanie mleka surowego Sprzedam
Badanie mleka surowego
Przepływomierz Sprzedam
Przepływomierz
Linia do napełniania i koagulacji sera typu U.F. Sprzedam
Linia do napełniania i koagulacji sera typu U.F.
Obsługa producentów
Podciagi Sprzedam
Podciagi
Zbiorniki do mleka Sprzedam
Zbiorniki do mleka
IN - Sommin - Mg Sprzedam
IN - Sommin - Mg
Skup i przetwórstwo
Mleko odtłuszczone w proszku Sprzedam
Mleko odtłuszczone w proszku
Serki termizowane Sprzedam
Serki termizowane
Kefir stracciatella Sprzedam
Kefir stracciatella
Produkty mleczne
wszystkie
Mleko płynne (pasteryzowane, UHT, inne) Mleko płynne (pasteryzowane, UHT, inne) (6)
Mleko zagęszczone i skondensowane Mleko zagęszczone i skondensowane (4)
Mleko w proszku Mleko w proszku (5)
Napoje mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, mleka smakowe, inne) Napoje mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, mleka smakowe, inne) (23)
Desery mleczne Desery mleczne (2)
Śmietany i śmietanki Śmietany i śmietanki (9)
Sery świeże (twarogi, śmietankowe, wiejskie, homogenizowane, inne) Sery świeże (twarogi, śmietankowe, wiejskie, homogenizowane, inne) (25)
Sery miękkie (Roquefort, Camembert, Brie, Mozzarella, inne) Sery miękkie (Roquefort, Camembert, Brie, Mozzarella, inne)
Sery półtwarde dojrzewające (Edamski, Gouda, inne) Sery półtwarde dojrzewające (Edamski, Gouda, inne) (2)
Sery twarde dojrzewające (Cheddar, Ementaler, Parmezan, inne) Sery twarde dojrzewające (Cheddar, Ementaler, Parmezan, inne) (1)
Sery smażone, topione i smarowidła z serów topionych Sery smażone, topione i smarowidła z serów topionych (1)
Wyroby seropodobne Wyroby seropodobne
Masła Masła (7)
Miksy tłuszczowe Miksy tłuszczowe
Kazeina Kazeina (3)
Serwatka, serwatka suszona, sery serwatkowe Serwatka, serwatka suszona, sery serwatkowe (3)
Inne Inne (1)
Czasopisma


Przegląd mleczarski
Numer: 1/2018
Cena: 13.00 zł

Dane wydawnictwa:

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich Lacpol Sp. z o.o
01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 21
tel. 22 452 52 20, faks 22 632 17 98
e-mail: przeglad.mleczarski@lacpol.com.pl
www.pm.mleczarstwo.com

WAŻNE!

  • Klikając "ZAMÓW" zamawiasz prenumeratę od tego numeru
  • Jeżeli chcesz zamówić pojedyncze numery napisz do nas na adres przeglad.mleczarski@lacpol.com.pl
  • Zamówienia mogą składać tylko firmy
Opis:

dr inż. Beata Piłat, dr inż. Marek Zadernowski, prof. dr hab. inż. Ryszard Zadernowski

Przedłużenie trwałości tłuszczu mlekowego poprzez dodatek oleosomów owoców rokitnika

Streszczenie

Oferta produktów wysokotłuszczowych na rynku polskim jest dość duża. Tradycyjny produkt, jakim jest masło, wypierany jest przez tańsze zamienniki typu miksy (mieszanina masła z olejami roślinnymi), tłuszcze do smażenia czy margaryny. Masło w ok. 80-90% tworzy tłuszcz mleczny, pozostały procent stanowi woda (nie więcej niż 16%), pozostająca po płukaniu masła. Taki układ fazowy mieszaniny wodno-tłuszczowej powoduje trudności przechowalnicze, gdyż stwarza warunki do hydrolizy i utlenienia lipidów. Dlatego coraz intensywniej poszukiwane są metody przedłużające stabilności tłuszczu.

Celem pracy było przedłużenie trwałości masła poprzez dodatek oleju rokitnikowego w postaci oleosomu, bogatego w naturalne substancje antyoksydacyjne, a zarazem biologicznie aktywne t.j. karotenoidy, sterole, tokoferole i kwasy tłuszczowe z grupy omega 7. Stosując technikę wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) oznaczono zawartość karotenoidów, tokoferoli; stosując technikę chromatografii gazowej określono skład kwasów tłuszczowych i steroli. Za pomocą urządzenia Rancimat ustalono tempo starzenia masła, określając w ten sposób jego okres trwałości i przydatność do spożycia.

Supplementation with oleosomes derived from common sea buckthorn fruits as a method for extending the stability of milk fat

Abstract

The range of high-fat food products is quite substantial on the Polish market. A traditional food product, such as butter, is being replaced by cheaper alternatives like mixes (blends of butter with vegetable oils), frying fat products or margarines. Butter is composed of 80-90% milk fat with the rest being water (yet not more than 16%) left after butter washing. Such a phase arrangement of lipid-water mixture brings about some risks during storage as it creates conditions favouring lipid hydrolysis and oxidation. Therefore, methods for extending the stability of milk fat are a subject of research.

The objective of the paper was to extend the stability of butter by supplementing it with common sea buckthorn oil in the form of oleosome that is rich in antioxidant and biologically active compounds, i.e. carotenoids, sterols, tocopherols and omega-7 fatty acids. High-performance liquid chromatography (HPLC) was used to determine the level of carotenoids and tocopherols and gas chromatography was employed to determine the composition of fatty acids and sterols. The Rancimat device served to establish the rate of butter ageing to determine its shelf-life and suitability for consumption.

 

inż. Aleksandra Zagulska

Laktoferyna – najlepsza ochrona żelaza

Streszczenie

Mikroelementy to grupa składników mineralnych płynów ustrojowych i tkanek, których optymalne stężenie warunkuje prawidłowość przebiegu procesów metabolicznych. Zaliczamy do nich: żelazo, miedź, mangan, molibden, chrom, selen oraz jod; fluor i krzem i stanowią obecnie przedmiot dyskusji. W artykule zawarto podstawowe informacje na temat Fe oraz przedstawiono związek mikroelementu z laktoferyną – białkiem mleka, które zapewnia bezpieczną drogę żelaza do potrzebujących komórek organizmu.

Słowa kluczowe: mikroelementy, żelazo, laktoferyna

Lactoferrin – the best protection for iron

Abstract

Trace elements are a group of mineral elements of body fluids and tissues, which optimum concentration determines the correctness of metabolic processes. The group includes: iron, copper, manganese, molybdenum, chromium, selenium and iodine; fluoride and silicon are currently discussed. The article gives the basic information about Fe and its connection with lactoferrin – the milk protein, which provides a safe way of iron to the cells of the body.

 

mgr Marlena Żarnecka

Przegląd wybranych regulacji prawnych roku 2017

Streszczenie

Artykuł prezentuje kilka aktualności dotyczących regulacji prawnych, które zaczęły obowiązywać w 2017 roku, a dotychczas nie zostały omówione przez autorkę. Regulacji tych nie można pominąć ze względu na ich doniosłość nie tylko dla branży mleczarskiej, ale całego sektora spożywczego. W artykule zatem omówiono rozwiązania przyjęte w polskiej ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi oraz unijne Rozporządzenie nr 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin.

Review of selected regulations of 2017

Abstract

The article presents a set of updated information regarding legal provisions which started to abide in 2017 but as far as now they have not been commented by the author. These regulations shall not be omitted since they are relevant not only for milk/dairy industry but for the whole food sector. In this article the solutions of the Polish act on counteracting unfair use of contractual advantage as well as the EU Regulation 2017/625 on official controls and other official actions pursued in order to ensure application of food and feed law and rules regarding animal health and well-being, plant health and plant protection plants.

 

prof. dr hab. Zdzisław Żbikowski

Rola i zastosowanie egzopolisacharydów w przemyśle mleczarskim

Streszczenie

Egzopolisacharydy (EPS) syntetyzowane przez bakterie kwasu mlekowego odgrywają bardzo ważną rolę w produkcji mlek fermentowanych takich jak jogurt, jogurt mieszany, kremy fermentowane i desery. Egzopolisacharydy oddziałują na teksturę i stabilność produktu, zwiększając w pierwszym rzędzie jego lepkość, a w drugim zdolność wiązania wody oraz interakcję z innymi składnikami mleka. W konsekwencji mogą zmniejszać synerezę i poprawiać stabilność. W dodatku, ważne są również właściwości zdrowotne przypisywane EPS, szczególnie antyrakowe oraz jako aktywne immunomodulatory i prebiotyki.

The role and application of exopolysaccharides in the dairy industry

Abstract

Exopolysaccharides synthesized by lactic acid bacteria play a major role in the manufacturing of fermented dairy products such as yoghurt, stirred yoghurt, fermented cream and desserts. EPS may act both as textures and stabilizers, first increasing the viscosity of a final product, and secondly by binding hydration water and interacting with other milk constituents. As a consequence EPS can decrease syneresis and improve product stability. In addition, health benefits have been attributed to some of these EPS, particularly anti-cancer and immunomodulating activites. Also a prebiotic role has been suggested.

 

prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński

Chemiczne alergeny mleka i jego nietolerancja (nadwrażliwość niealergiczna) jako problem higieny żywności w aspekcie chemicznym

Streszczenie

W pracy przedstawiono problem ważny w higienie żywności w aspekcie chemicznym, dotyczącym chemicznych alergenów w żywności, ze szczególnym uwzględnieniem mleka krowiego. Zdefiniowano pojęcie alergii pokarmowej oraz zjawiska określanego nietolerancją pokarmową mleka, a właściwiej nadwrażliwością niealergiczną na chemiczne składniki mleka i wyrobów mleczarskich. Problem alergii związanej z pokarmem staje się coraz poważniejszym problemem w żywieniu ludzi, niezależnie od wieku, ujawniający się szczególnie groźnie u noworodków i małych dzieci. Przedstawiono statystyczne dane dotyczące częstości występowania alergii oraz nietolerancji pokarmowej w populacji krajowej i europejskiej, w tym u dzieci do lat 5. Zwrócono uwagę na podstawowe czynniki usposabiające do rozwoju alergii i nietolerancji pokarmowej, w tym na tzw. czynniki konstytucjonalne (związane ze skłonnością osoby do tego typu schorzeń) oraz czynniki środowiskowe. Przybliżono główne źródła antygenów (immunoglobulin klasy E – IgE zależnych), którymi są jaja, ryby, skorupiaki, orzechy, orzeszki arachidowe, soja, pszenica i mleko krowie. Omówiono właściwości alergenów pokarmowych ze szczególnym uwzględnieniem białek mleka krowiego. Podkreślono, iż mleko krowie zawiera około 30 białek o potencjalnym charakterze alergennym. W podsumowaniu omówiono sposoby informacji konsumentów o obecności alergenów w żywności.

Chemical allergens in milk and their intolerance (allergic hypersensitivity) as a food hygiene issue from a chemical perspective

Abstract

This paper presents an issue which is important in food hygiene from a chemical perspective, concerning chemical allergens in food, particularly in cow’s milk. The concept of a food allergy and the issue referred to as food intolerance and, more appropriately, non-allergic hypersensitivity to chemical components of milk and dairy products have been defined. The issue of food allergies is becoming increasingly serious in human nutrition, regardless of one’s age, and it is especially dangerous in newborn babies and in small children. Statistical data have been presented concerning allergy and food intolerance in the national and European population, including children under 5 years of age. Attention has been drawn to the main factors that predispose one to the development of allergies and food intolerance, including constitutional (related to susceptibility of a person to such conditions) and environmental factors. The main sources of antigens (class E immunoglobulins – IgE dependent), including eggs, fish, crustaceans, nuts, peanuts, soybeans, wheat and cow’s milk have been described. The properties of food allergens have been discussed, with particular emphasis on proteins of cow’s milk, which contains about 30 potentially allergenic proteins. The conclusion presents methods of informing consumers about the presence of allergens in food.

Spis treści:

pobierz w formacie PDF
Poprzednie numery: archiwum czasopisma archiwum czasopisma
Przegląd mleczarski - 12/2017
12/2017
Przegląd mleczarski - 11/2017
11/2017
Przegląd mleczarski - 10/2017
10/2017
Przegląd mleczarski - 9/2017
9/2017
Polecamy
Oferta PLAST-BOX dla mleczarstwa
Bazę asortymentu stanowią WIADRA: okrągłe, owalne, prostokątne o pojemności od 0,55l do 33,0l, z plombą, rączką. Opakowania wykonywane w dowolnej kolorystyce, według życzenia klienta. Zdobienie opakow...

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla mleczarstwa
Oferujemy kompleksowe rozwiązania informatyczne obejmujące wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie: Skup, Produkcja, Magazyn Techniczny, Magazyn Wyrobów Gotowych, Opakowania, Sprzedaż, Współp...

RAT-GAR Zakład Remontu Kotłów Viessmann Salon Firmowy Grzegorz Ratajczak
W branży ciepłowniczej działamy od 1989 roku. Zakres prac, jakie wykonujemy obejmuje zarówno inwestycje indywidualne – ogrzewanie domów, mieszkań, jak i przemysłowe – kotłownie parowe ,wod...

Producent cystern i aparatury kontrolno-pomiarowej do mleka
Firma ROMEX swoją działalnością obejmuje całokształt zagadnień związanych z odbiorem mleka od dostawców, począwszy od serwisu urządzeń i produkcji gotowych instalacji, sprzedaż podzespołów i materiałó...

Transport Mleka Karol Wasiński
Nasza Firma zajmuje się specjalistycznym transportem mleka od dostawcy (producentów) do mleczarni (podmiotów skupujących). Świadczymy kompleksowe usługi odbioru i przewozu mleka z gospodarstw rolnych ...

Opakowania dla Ciebie
Eurobox Polska Sp. z o.o. jest wiodącym w Polsce producentem wysokiej jakości tektury falistej i opakowań. Firma wchodzi w skład dywizji Dunapack Packaging, największego branżowego producenta papieru,...
Mleczarstwo Foto
Mleczarstwo Foto Mleczarstwo Foto Mleczarstwo Foto
Produkcja mleka na Łemkowszczyźnie
FAO
Cytaty

Gdyby krowa wiedziała, ze idzie na rzeź nie zważałaby na wygodę innych. (Przysłowie z Gujany)

Czy wiesz, że...
Zawartość tłuszczu, laktozy i cholesterolu w mleku wielbłądzim jest niska, natomiast ma wysoką zawartość sodu, potasu, magnezu, jodu, witaminy C.
Firmy
więcej
Obsługa przetwórców
Romex Aleksander Wasilewski
SPOMASZ Bełżyce SA
Yagra sp. z o.o.
SPOLEX sp. z o.o.
Packo Inox nv
Georg Utz Sp. z o.o.
Continental Trade sp. z o.o

Obsługa producentów
C. Olsen Trading Sp. z o.o.
Bentley Polska Sp. z o.o.
AGRO-TEST Galiczak Marek
PROLAN sp. z o.o.
Anti-Germ Polska sp. z o.o.

Skup i przetwórstwo
Średzka Spółdzielnia Mleczarska JANA
Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu
MLEKOVITA Spółdzielnia Mleczarska

Wydawnictwa branżowe

Polski Sektor Mleczarski
Przegląd mleczarski
AGROBYDŁO

Strona główna   |   Mapa serwisu   |   Regulamin   |   Informacja o cookies   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dodaj firmę Dodaj firmę   |   Katalog firm   |   Ceny mleka   |   Aktualności   |   Mięso
Copyright © 2001-2018 Horyzont. All rights reserved created by netMonster.pl