Szukaj:
   szukaj
Logowanie:
  loguj
Zamów Newsletter:
  zamów
Katalog produktów i firm
Pokaż produkty firmy
Szukaj   
  szukaj także w opisach
Obsługa przetwórstwa mleka (19)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Budownictwo przemysłowe (1)
Doradztwo
Handel (2)
Laboratoria
Maszyny i urządzenia (9)
Opakowania (7)
Oprogramowanie dla mleczarstwa (4)
Środki produkcji dla mleczarstwa
Transport - Spedycja - Logistyka (1)
Pozostałe (2)
Obsługa produkcji mleka (4)
Budownictwo inwentarskie (1)
Genetyka, inseminacja, rozród
Maszyny do produkcji i do transportu pasz
Mechanizacja udoju (1)
Mlekomaty
Obrót zwierzętami hodowlanymi (1)
Oprogramowanie dla produkcji mleka
Pasze i komponenty paszowe (2)
Środki higieny dla produkcji mleka
Środki do produkcji pasz (nasiona, nawozy, folie) (1)
Weterynaria, środki weterynaryjne i zootechniczne (1)
Wyposażenie obór i pastwisk
Firmy i spółdzielnie mleczarskie (14)
Przetwórstwo mleka i produktów mlecznych (14)

Region
 - dowolny -

 


Oferty
więcej
Obsługa przetwórców
Przenośniki akumulacyjne Sprzedam
Przenośniki akumulacyjne
Opakowania z tektury falistej Sprzedam
Opakowania z tektury falistej
Pompy wirnikowe Sprzedam
Pompy wirnikowe
Obsługa producentów
Zbiorniki do mleka Sprzedam
Zbiorniki do mleka
Belka podwójna do hodowli bydła Sprzedam
Belka podwójna do hodowli bydła
Linia Emilac Rumen Sprzedam
Linia Emilac Rumen
Skup i przetwórstwo
Serek sałatkowy 130g Sprzedam
Serek sałatkowy 130g
Mleko spożywcze Sprzedam
Mleko spożywcze
Mleko pełne w proszku Sprzedam
Mleko pełne w proszku
Produkty mleczne
wszystkie
Mleko płynne (pasteryzowane, UHT, inne) Mleko płynne (pasteryzowane, UHT, inne) (5)
Mleko zagęszczone i skondensowane Mleko zagęszczone i skondensowane (3)
Mleko w proszku Mleko w proszku (3)
Napoje mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, mleka smakowe, inne) Napoje mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, mleka smakowe, inne) (18)
Desery mleczne Desery mleczne (2)
Śmietany i śmietanki Śmietany i śmietanki (5)
Sery świeże (twarogi, śmietankowe, wiejskie, homogenizowane, inne) Sery świeże (twarogi, śmietankowe, wiejskie, homogenizowane, inne) (17)
Sery miękkie (Roquefort, Camembert, Brie, Mozzarella, inne) Sery miękkie (Roquefort, Camembert, Brie, Mozzarella, inne)
Sery półtwarde dojrzewające (Edamski, Gouda, inne) Sery półtwarde dojrzewające (Edamski, Gouda, inne) (1)
Sery twarde dojrzewające (Cheddar, Ementaler, Parmezan, inne) Sery twarde dojrzewające (Cheddar, Ementaler, Parmezan, inne)
Sery smażone, topione i smarowidła z serów topionych Sery smażone, topione i smarowidła z serów topionych (1)
Wyroby seropodobne Wyroby seropodobne
Masła Masła (4)
Miksy tłuszczowe Miksy tłuszczowe
Kazeina Kazeina (3)
Serwatka, serwatka suszona, sery serwatkowe Serwatka, serwatka suszona, sery serwatkowe (2)
Inne Inne
Czasopisma


Przegląd mleczarski
Numer: 12/2019
Cena: 13.00 zł

Dane wydawnictwa:

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich Lacpol Sp. z o.o
01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 21
tel. 22 452 52 20, faks 22 632 17 98
e-mail: przeglad.mleczarski@lacpol.com.pl
www.pm.mleczarstwo.com

ZAMÓW TUTAJ >

Zamówienie prenumeraty lub poszczególnych numerów można składać poprzez e-sklep (link) lub kontaktując się bezpośrednio z Wydawcą.

Opis:

dr inż. Waldemar Dzwolak
Skuteczność zasad HACCP w gwarantowaniu bezpieczeństwa żywności – prawda czy przekłamanie?

Streszczenie
Zasady HACCP stosowane powszechnie w produkcji i obrocie żywnością, sprawiały i sprawiają producentom żywności wiele problemów świadczących o wątpliwej skuteczności stosowania tych zasad. Artykuł zawiera opis wyników badań skuteczności wdrożenia zasad HACCP w wybranych zakładach produkcji żywności, w oparciu o wskaźnik jakości i bezpieczeństwa żywności ustanowiony metodą uśrednionych znamion jakości. W opracowaniu przedyskutowano obszary skuteczności klasycznej formy zasad HACCP w kontekście pojawiającego się trendu zwiększenia istotności dobrych praktyk (warunków wstępnych) w kształtowaniu bezpieczeństwa środków spożywczych.
Słowa kluczowe: dobre praktyki, GMP/GHP, bezpieczeństwo żywności, PRP, warunki wstępne, zasady HACCP, skuteczność zasad HACCP, uśrednione znamiona jakości UZJ, metody relatywizacji

Effectiveness of HACCP principles in assurance of food safety – a truth or a mangle?
Abstract
HACCP principles commonly applied in food production and retailing, have generated and are generating many problems denoting questionable effectiveness of those principles. An article contains description of results relating to effectiveness of the HACCP principles implementation in selected food businesses, based on food quality and safety indicator established with application of an averaged out quality birthmarks. In the paper different areas of effectiveness of classical format of the HACCP principles has been discussed in a context of some trends indicating an increase of good practices (prerequisites) significance in seting-up the food safety.
Keywords: good practices, GMP/GHP, food safety, PRP, prerequisites, HACCP principles, HACCP effectiveness, averaged out quality birthmarks UZJ, relativization methods

prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński
Para wodna czysta wykorzystywana w mleczarstwie – źródła oraz aspekty higieniczne, technologiczne oraz prawne

Streszczenie
W pracy przedstawiono aktualnie ważny problem pary wodnej czystej, bez zanieczyszczeń chemicznych i innych, możliwej do wykorzystania w mleczarstwie. Zwrócono uwagę na obowiązujące przepisy, które parę wodną, podobnie jak wodę zaliczają do środków spożywczych, co wiąże się z koniecznością przestrzegania przepisów dotyczących higieny żywności. Zdefiniowano parę wodną jako stan skupienia gazowego wody, która w warunkach naturalnych np., w gejzerach jest parą czystą pod względem higienicznym. Przedstawiono podstawowe informacje dotyczące roli pary wodnej w technice, jej wykorzystywanie w różnych dziedzinach. Scharakteryzowano warunki jakie musi spełniać woda i para wodna czysta wykorzystywana w bezpośrednim kontakcie z żywnością. Przybliżono podstawowe przepisy prawa żywnościowego, których przestrzeganie umożliwia kontakt pary wodnej z żywnością i paszą. Następnie omówiono źródła pary wodnej w mleczarstwie, zagrożenia jej jakości oraz sposoby postępowania celem umożliwienia jej wykorzystania w gospodarstwach rolnych oraz w nowoczesnych zakładach przetwórczych. Omówiono zasady i warunki stosowania pary wodnej do żywności pakowanej hermetycznie. Jako ważne kierunki wykorzystywania czystej pary wodnej przedstawiono klimatyzację oraz sterylizację medyczną. W podsumowaniu zwrócono uwagę na nowe możliwości projektowania i budowania wytwornic pary czystej do kontaktów z żywnością.
Słowa kluczowe: para, zanieczyszczenia, para wodna czysta, źródła, żywność, prawo

Pure steam in the dairy industry – hygienic, technological and legal aspects
Abstract
This paper presents the currently important problem of pure steam, free from chemical and other contaminants fit for use in the dairy industry. Attention was paid to the current regulations in which steam, as well as water, is regarded as a foodstuff, requiring food hygiene regulations to be applied to both steam and water. Further, steam is defined as the gaseous phase of water, which in nature, e.g. in geysers, is a hygienically clean water vapour. The basic role of steam in technology and its application in a wide variety of industries is presented. The requirements to be met by water and pure steam used in direct contact with food are characterised and the basic legal regulations concerning food, providing for steam contact with food and feed are reviewed. Water vapour sources in the dairy industry, steam quality risks and procedures enabling its use in farms and modern processing plants are also covered, along with the principles and requirements for the use of steam in vacuum-packed food. Air-conditioning systems and medical sterilisation were noted as important applications of water vapour. The article concludes with an analysis of new features in the design and construction of pure steam generators to produce steam fit for contact with food.
Keywords: steam, contamination, pure steam, sources, food, law

prof. dr hab. Zdzisław Żbikowski
Wpływ mocy naparu kawowego i herbacianego na odtwarzalność mleka z koncentratów

Streszczenie
Dodatki do kawy i herbaty (tzw. zabielacze) zyskują coraz większą popularność. Ich zaletą jest wzbogacenie cech smakowych, wyglądu, korygowanie pH i wzrost stopnia zbuforowania. Jako dodatki stosowane są: suszone koncentraty mleczne, mleko zagęszczone, śmietanka, mleko, jak również specjalnie preparowane zabielacze. Produkty te powinny charakteryzować się dobrą odtwarzalnością w gorącej wodzie. W przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że odtwarzalność koncentratów mlecznych zależała w największym stopniu od temperatury naparu (najlepiej w temp. ok. 70ºC), pH, twardości wody, dodatku emulgatorów i mocy naparów, a w mniejszym stopniu od dodatku sacharozy.
Słowa kluczowe: dodatki do kawy i herbaty, suszone koncentraty mleczne, mleko zagęszczone, odtwarzalność, charakterystyka

The influence of the strength of the coffee and tea extract on the milk reconstitution from the concentrates
Abstract
The coffee and tea supplements (so-called whiteners) have gained large popularity. Their advantage is to enrich a taste, appearance, to correct pH and grew the buffer degree. As supplements are used: spray milk concentrates, condensed milk, cream, milk and specially prepared whiteners. These products should be well reconstituted in hot water. It was concluded that a reconstitution of milk concentrates depends mainly from the temperature (the best in temp., ca 70ºC), pH, hardness of water, added emulsifiers, strength of the extract and a saccharose addition albeit to a lesser extent.
Keywords: coffee and tea additives, dried milk concentrates, concentrated milk, reproducibility, characteristics

 

Spis treści:

pobierz w formacie PDF
Poprzednie numery: archiwum czasopisma archiwum czasopisma
Przegląd mleczarski - 11/2019
11/2019
Przegląd mleczarski - 10/2019
10/2019
Przegląd mleczarski - 9/2019
9/2019
Przegląd mleczarski - 8/2019
8/2019
Polecamy
WADIM PLAST Sp. z o.o od ponad 20 lat produkuje detale z tworzyw sztucznych.
Innowacyjny park technologiczny oraz hala o klasie czystości ISO 8 gwarantuje produkty wysokiej jakości do branży spożywczej. Wytwarzamy opakowania z tworzyw sztucznych o standardowych kształtach jak ...

TECCON Sp z o.o. Sp. komandytowa - automatyzacja procesów produkcyjnych.
Działalność firmy Teccon polega na projektowaniu oraz wykonywaniu maszyn i urządzeń służących do automatyzacji procesów produkcyjnych. Produkujemy maszyny przeznaczone do pakowania końcowego takie jak...

Firma Trepko to światowy producent urządzeń pakujących dla przemysłu spożywczego.
Możemy pochwalić się już ponad 70-letnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją w czołówce najlepszych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją maszyn pakujących....

Schoeller Allibert - lider produkcji opakowań z tworzywa sztucznego (RTP).
Prowadzi biura i placówki handlowe na całym świecie. Od ponad 50 lat patentuje i produkuje skrzyniopalety, palety plastikowe, pojemniki składane, sztaplowane, składane kontenery do produktów spożywczy...

Oferta PLAST-BOX dla mleczarstwa
Bazę asortymentu stanowią WIADRA: okrągłe, owalne, prostokątne o pojemności od 0,55l do 33,0l, z plombą, rączką. Opakowania wykonywane w dowolnej kolorystyce, według życzenia klienta. Zdobienie opakow...

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla mleczarstwa
Oferujemy kompleksowe rozwiązania informatyczne obejmujące wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie: Skup, Produkcja, Magazyn Techniczny, Magazyn Wyrobów Gotowych, Opakowania, Sprzedaż, Współp...

RAT-GAR Zakład Remontu Kotłów Viessmann Salon Firmowy Grzegorz Ratajczak
W branży ciepłowniczej działamy od 1989 roku. Zakres prac, jakie wykonujemy obejmuje zarówno inwestycje indywidualne – ogrzewanie domów, mieszkań, jak i przemysłowe – kotłownie parowe ,wod...

Opakowania dla Ciebie
Eurobox Polska Sp. z o.o. jest wiodącym w Polsce producentem wysokiej jakości tektury falistej i opakowań. Firma wchodzi w skład dywizji Dunapack Packaging, największego branżowego producenta papieru,...
Mleczarstwo Foto
Mleczarstwo Foto Mleczarstwo Foto Mleczarstwo Foto
Mumbai Milk Collony
Kalendarium
pw śc ps n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Najbliższe wydarzenia

brak zbliżających się wydarzeń...
FAO
Cytaty

Gdyby krowa wiedziała, ze idzie na rzeź nie zważałaby na wygodę innych. (Przysłowie z Gujany)

Czy wiesz, że...
Mleko w opakowaniach kartonowych wprowadzono do sprzedaży po raz pierwszy w 1906r. w USA.
Firmy
więcej
Obsługa przetwórców
Klinika Uzdrowiskowa
Cromo-Stal sp. z o.o.
EXPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A.
Packo Inox nv
Virgo Sp z o.o.
Romex Aleksander Wasilewski

Obsługa producentów
Emiwo-Żywienie Zwierząt
Thye-Lokenberg Polska Sp. z o.o.
C. Olsen Trading Sp. z o.o.

Skup i przetwórstwo
OSM Czarnków
Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu
Foodcom SA

Wydawnictwa branżowe

Polski Sektor Mleczarski
Przegląd mleczarski
AGROBYDŁO

Strona główna   |   Mapa serwisu   |   Regulamin   |   Informacja o cookies   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dodaj firmę Dodaj firmę   |   Katalog firm   |   Aktualności   |   Mięso
Copyright © 2001-2019 Horyzont. All rights reserved created by netMonster.pl