Szukaj:
   szukaj
Logowanie:
  loguj
Zamów Newsletter:
  zamów
Katalog produktów i firm
Pokaż produkty firmy
Szukaj   
  szukaj także w opisach
Obsługa przetwórstwa mleka (32)
Bezpieczeństwo i higiena pracy (1)
Budownictwo przemysłowe (3)
Doradztwo (1)
Handel (2)
Laboratoria
Maszyny i urządzenia (16)
Opakowania (9)
Oprogramowanie dla mleczarstwa (6)
Środki produkcji dla mleczarstwa
Transport - Spedycja - Logistyka (2)
Pozostałe (4)
Obsługa produkcji mleka (9)
Budownictwo inwentarskie (1)
Genetyka, inseminacja, rozród
Maszyny do produkcji i do transportu pasz
Mechanizacja udoju (2)
Mlekomaty
Obrót zwierzętami hodowlanymi (1)
Oprogramowanie dla produkcji mleka (1)
Pasze i komponenty paszowe (2)
Środki higieny dla produkcji mleka (1)
Środki do produkcji pasz (nasiona, nawozy, folie) (2)
Weterynaria, środki weterynaryjne i zootechniczne (2)
Wyposażenie obór i pastwisk
Firmy i spółdzielnie mleczarskie (19)
Przetwórstwo mleka i produktów mlecznych (19)

Region
 - dowolny -

 


Oferty
więcej
Obsługa przetwórców
Automaty liniowe do napełniania i zamykania gotowych pojemników Sprzedam
Automaty liniowe do napełniania i zamykania gotowych pojemników
Kubki Sprzedam
Kubki
Zwijadło automatyczne do wody i powietrza PN 100 bar ze stali kwasoodpornej seria 430 Sprzedam
Zwijadło automatyczne do wody i powietrza PN 100 bar ze stali kwasoodpornej seria 430
Obsługa producentów
Obrót zwierzętami hodowlanymi Sprzedam
Obrót zwierzętami hodowlanymi
Linia Emilac Sprzedam
Linia Emilac
Podłoga rusztowa dla bydła przejezdna Sprzedam
Podłoga rusztowa dla bydła przejezdna
Skup i przetwórstwo
Masła Sprzedam
Masła
Masło Extra z Wielunia Sprzedam
Masło Extra z Wielunia
Jogurty Sprzedam
Jogurty
Produkty mleczne
wszystkie
Mleko płynne (pasteryzowane, UHT, inne) Mleko płynne (pasteryzowane, UHT, inne) (5)
Mleko zagęszczone i skondensowane Mleko zagęszczone i skondensowane (3)
Mleko w proszku Mleko w proszku (4)
Napoje mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, mleka smakowe, inne) Napoje mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, mleka smakowe, inne) (22)
Desery mleczne Desery mleczne (2)
Śmietany i śmietanki Śmietany i śmietanki (8)
Sery świeże (twarogi, śmietankowe, wiejskie, homogenizowane, inne) Sery świeże (twarogi, śmietankowe, wiejskie, homogenizowane, inne) (25)
Sery miękkie (Roquefort, Camembert, Brie, Mozzarella, inne) Sery miękkie (Roquefort, Camembert, Brie, Mozzarella, inne)
Sery półtwarde dojrzewające (Edamski, Gouda, inne) Sery półtwarde dojrzewające (Edamski, Gouda, inne) (1)
Sery twarde dojrzewające (Cheddar, Ementaler, Parmezan, inne) Sery twarde dojrzewające (Cheddar, Ementaler, Parmezan, inne)
Sery smażone, topione i smarowidła z serów topionych Sery smażone, topione i smarowidła z serów topionych (1)
Wyroby seropodobne Wyroby seropodobne
Masła Masła (6)
Miksy tłuszczowe Miksy tłuszczowe
Kazeina Kazeina (3)
Serwatka, serwatka suszona, sery serwatkowe Serwatka, serwatka suszona, sery serwatkowe (2)
Inne Inne
Czasopisma


Przegląd mleczarski
Numer: 8/2018
Cena: 13.00 zł

Dane wydawnictwa:

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich Lacpol Sp. z o.o
01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 21
tel. 22 452 52 20, faks 22 632 17 98
e-mail: przeglad.mleczarski@lacpol.com.pl
www.pm.mleczarstwo.com

WAŻNE!

  • Klikając "ZAMÓW" zamawiasz prenumeratę od tego numeru
  • Jeżeli chcesz zamówić pojedyncze numery napisz do nas na adres przeglad.mleczarski@lacpol.com.pl
  • Zamówienia mogą składać tylko firmy
Opis:

prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński

Chemiczne aspekty higieny żywności – pozytywne chemiczne składniki mleka – cz. 3

Składniki mineralne – wapń, magnez, sód i potas

Streszczenie

Niniejszy artykuł dotyczy wybranych składników mineralnych – wapnia, magnezu, sodu i potasu, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju oraz funkcjonowania organizmu człowieka i muszą być dostarczane wraz z pożywieniem, ponieważ nie są przez ten organizm wytwarzane. Przedstawiono mleko jako źródło różnych składników mineralnych, które występują w nim w ilościach i proporcjach umożliwiających optymalne wchłanianie z przewodu pokarmowego do krwi. Zwrócono uwagę na wapń, magnez oraz sód i potas, przedstawiono ich charakterystykę chemiczną i fizyczną. Następnie omówiono znaczenie biologiczne i rolę wapnia w organizmie człowieka, który jest niezbędny do prawidłowego wzrostu jego organizmu. Podkreślono, że 99% wapnia obecnego w organizmie magazynowane jest w kościach i zębach, a pozostałe 1% występuje w postaci zjonizowanej w płynie śródkomórkowym oraz pozakomórkowym i pełni szereg ważnych funkcji. Zwrócono uwagę na wapń w mleku krowim, na jego zawartość wynoszącą średnio 130 mg w 100 cm3 oraz na fakt, iż mleko i produkty mleczne są doskonałym źródłem łatwo przyswajalnego wapnia, nie tylko dlatego, że występuje znaczna jego zawartość, ale także z powodu korzystnego w mleku stosunku wapnia do fosforu wynoszącego 1,4 do 1. W podobny sposób omówiono magnez, sód i potas. W podsumowaniu przedstawiono rolę wapnia w technologii mleczarskiej.

Słowa kluczowe: mleko, mineralne składniki, źródło, rola w organizmie i technologii mleczarskiej

Chemical aspects of food hygiene – positive chemical milk components – part 3

Mineral components – calcium, magnesium, sodium and potassium

Abstract

The paper concerns selected mineral components – calcium, magnesium, sodium and potassium, which are necessary for proper development and functioning of human body and must be supplied with food, as they are not produced by the body. Milk is presented as a source of various mineral components, which it contains in the amounts and proportions enabling proper absorption from the alimentary tract to blood. The focus is placed on calcium, magnesium, sodium and potassium, for which chemical and physical characteristics were presented. The next part of the paper discusses biological significance and role of calcium for the human body, as an element necessary for the proper growth of the body. It has been emphasized that 99% of the calcium present in the body is stored in bones and teeth, while the remaining 1% occurs in an ionized form in the intracellular and extracellular fluid and has a number of important functions. The focus is placed on calcium in cow’s milk, its content amounting on average to 130 mg in 100 cm3, and the fact that milk and dairy products provide a perfect source of easily assimilable calcium, not only because of its significant content, but also because of a favourable calcium-to-phosphorus ratio of 1.4:1. Magnesium, sodium and potassium are presented in the same way. The summary emphasizes the role of calcium and its salt in dairy technology.

Keywords: milk, mineral milk components, source, role in organism and dairy technology

 

mgr inż. Katarzyna Kusio, dr hab. inż. Bartosz Sołowiej

Mleko – źródło wartości odżywczych i właściwości prozdrowotnych

Streszczenie

Od najdawniejszych czasów mleko stanowi podstawę codziennej diety ze względu na występujące w nim łatwo przyswajalne składniki odżywcze. Odgrywają one niezastąpioną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Mleko zawiera również bioaktywne składniki o właściwościach prozdrowotnych dla człowieka. Artykuł zawiera charakterystykę składników mleka, które wykazują właściwości prozdrowotne.

Słowa kluczowe: mleko, kazeina, białka serwatkowe, laktoferyna,

laktoperoksydaza, lizozym, tłuszcz mleczny, kwasy tłuszczowe, właściwości prozdrowotne

Milk – a source of nutritional value and health-promoting properties

Abstract

Since the earliest times, milk has been the basis of the daily diet due to assimilable nutrients. Such nutrients play an indispensable role in proper functioning of the organism. Milk also contains bioactive components with unique health- -promoting properties. The article contains the characteristics of health-promoting properties of milk components.

Keywords: milk, casein, whey proteins, lactoferrin, lactoperoxidase, lysozyme, milk fat, fatty acids, health-promoting properties

 

mgr Agnieszka Jeżewska

Mleko i produkty mleczne w żywieniu dzieci i młodzieży

Streszczenie

Odpowiedni sposób odżywiania, zapewniający wszystkie, niezbędne składniki odżywcze ma kluczowy wpływ na rozwój i zdrowie dzieci. Niewłaściwie zbilansowana dieta i wynikające z niej nadmiary i niedobory mogą prowadzić najczęściej do: chorób sercowo-naczyniowych, nadwagi i otyłości, krzywicy, zaburzeń w wydzielaniu hormonów i wielu innych schorzeń. Są również przyczyną wielu chorób autoimmunologicznych. Dlatego tak ważne jest zadbanie o to co zjadają dzieci. Mleko i produkty mleczne stanowią jeden z podstawowych źródeł składników odżywczych, niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju dzieci i młodzieży. Słowa kluczowe: żywienie dzieci, mleko i produkty mleczne,

białka mleka, wapń

Milk and dairy products in children and young people diet

Abstract

Proper nutrition which provides every indispensable nutrients have a crucial influence on children’s growth and health. Unbalanced diet and nutrient excesses or shortage resulting from it can mostly cause: cardiovascular diseases, overweight and obesity, rickets, hormonal diseases and disorders and numerous of different diseases. Moreover they are cause of many autoimmune diseases. That is why it is so important to care about what children eat. Milk and dairy products are one of the basic sources of nutrients which are essential for children and young people to grow and develop in a normal way.

Keywords: children nutrition, milk and dairy products, milk protein, calcium

 

dr inż. Marlena Piekut

Fakty o tradycyjnych i regionalnych produktach żywnościowych

Streszczenie

Celem artykułu jest diagnoza zachowań konsumenckich względem żywności tradycyjnej i regionalnej wśród osób studiujących. Zakres badań obejmował znajomość pojęcia Chroniona Nazwa Pochodzenia, częstość spożycia oraz przyczyn nienabywania żywności tradycyjnej i regionalnej. Żywność tradycyjna i regionalna jest spożywana niezbyt często. Głównymi przyczynami nienabywania produktów tradycyjnych i regionalnych jest słaba ich dostępność oraz niewiedza o nich.

Słowa kluczowe: żywność tradycyjna, żywność regionalana, badania zachowań konsumenckich, konsument, wiedza o żywności, Chroniona Nazwa Pochodzenia

Facts about traditional and regional food products

Abstract

The aim of the study was to diagnose consumer behavior towards traditional and regional food among students. The scope of the research included the knowledge of the concept of Protected Designation of Origin, the frequency of consumption of traditional products and the reasons not to purchase traditional and regional foods. Traditional and regional food is consumed relatively rarely.

Keywords: traditional food, regional food, consumer behavior research, consumer, food knowledge, Protected Designation of Origin

 

dr inż. Krystyna Wiśniewska, mgr inż. Agnieszka Skwarek, prof. dr hab. Arnold Reps

Możliwości produkcji sera z mleka z dodatkiem dwutlenku węgla

Streszczenie

Dodatek CO2 do surowego lub pasteryzowanego mleka może być skuteczną metodą ograniczania rozwoju psychrotrofowych bakterii w mleku, bez wpływu na jego jakość, pozwalającą przedłużyć przydatność mleka do przerobu. Dodatek CO2 do mleka, w ilości sugerowanej w produkcji serów, powoduje zmianę jego kwasowości nie wpływając na strukturę miceli kazeiny. Obniżanie kwasowości mleka dodatkiem CO2 wpływa na zwiększenie wydatku sera w wyniku zmniejszenia dodatku podpuszczki do mleka. Fizykochemiczne i organoleptyczne właściwości serów wyprodukowanych z mleka surowego i pasteryzowanego z dodatkiem CO2 były porównywalne z serami wyprodukowanymi z mleka bez dodatku CO2.

Słowa kluczowe: CO2, mleko, bakterie psychrotrofowe, sery, ocena fizykochemiczna, ocena organoleptyczna

The possibilities of cheese manufacturing from milk treated with carbon

Abstract

The injection of CO2 to raw or pasteurised milk is an effective method to inhibit growth of psychrotrophic bacteria in milk, without any loss of quality, in order to extend its shelf life. Levels of CO2, in the amount suggested in cheese making, injected to milk cause small pH reductions which do not affect the structure of the micelles permanently. As a result, acidification of milk with CO2 considerably induce the yield of cheese making process by reducing the amount of rennet needed for coagulation of milk proteins. The physico-chemical and organoleptic properties of cheese manufactured from raw and pasteurised CO2 treated milk were comparable to the properties of cheese manufactured from CO2 untreated milk.

Keywords: CO2, milk, psychrotrophic bacteria, cheese, physicochemical evaluation, organoleptic assessment

 

mgr inż. Katarzyna Kusio, dr hab. inż. Bartosz Sołowiej

Charakterystyka wybranych mlek fermentowanych

Streszczenie

Mleka fermentowane stanowią cenne uzupełnienie codziennej diety człowieka, ze względu na swoje szczególne właściwości odżywcze i zdrowotne. Fermentacja mlekowa wywołuje korzystne zmiany w żywności, nadaje nowych cech smakowo-zapachowych. Na polskim rynku do najpopularniejszych mlek fermentowanych należą: jogurt, kefir, maślanka, mleko zsiadłe. W artykule scharakteryzowano wybrane mleka fermentowane oraz mikroflorę fermentacyjną.

Słowa kluczowe: mleka fermentowane, jogurt, kefir, mleko acidofilne, kumys

Characteristics of selected fermented milk

Abstract

Fermented milk is a valuable supplement to the daily diet of people, due to their special nutritional and health properties. Lactic fermentation causes favorable changes in food, gives new flavor characteristics – taste and smell features. On the Polish market, the most popular fermented milk includes yoghurt, kefir, buttermilk and curdled milk. The article characterizes selected fermented milk and fermentation microflora.

Keywords: fermented milk, yoghurt, kefir, acidophilus milk, koumiss

 

dr hab. inż. Joanna Klepacka, dr inż. Elżbieta Tońska

Zastosowanie komputerowej analizy obrazu w przemyśle spożywczym

Streszczenie

W pracy scharakteryzowano technikę komputerowej analizy obrazu oraz przedstawiono możliwości jej zastosowania w różnych obszarach przemysłu spożywczego. Jest to technika przyjazna dla środowiska, ponieważ w czasie pomiarów nie niszczy się ocenianego materiału badań i nie stosuje się w niej żadnych odczynników chemicznych. Ze względu na szybkość i łatwość wykonywania analiz oraz ich niski koszt, a także wysoką powtarzalność, dokładność, czułość i precyzję, stanowi ona dobrą alternatywę dla tradycyjnie stosowanych laboratoryjnych metod badawczych.

Słowa kluczowe: komputerowa analiza obrazu, cyfrowa analiza obrazu, systemy wizyjne, przemysł spożywczy, żywność

The application of computer image analysis in food industry

Abstract

The paper presents the technique of computer image analysis and the possibilities of its application in various areas of the food industry. It is an environmentally friendly technique, because during the measurements, the tested material is not destroyed and no chemical reagents are used. Due to the speed and simplicity of analysis and their low cost, as well as high repeatability, accuracy, sensitivity and precision, it is a good alternative to traditionally used laboratory research methods.

Keywords: computer image analysis, digital image analysis, vision systems, food industry, food

 

dr inż. Waldemar Dzwolak

Biofilmy w przetwórstwie mleka

Streszczenie

Biofilmy powstające na powierzchniach roboczych linii produkcyjnych są źródłem niepożądanych mikroorganizmów powodujących zarówno psucie się żywności, jak i stanowiących zagrożenie dla zdrowia oraz życia konsumentów. W opracowaniu przedstawiono podstawowe informacje dotyczące mechanizmu tworzenia się biofilmów na powierzchniach stałych, a także informacje odnoszące się do składu mikroflory biofilmów w zakładach przetwórstwa mleka. Scharakteryzowano miejsca powstawania biofilmów oraz zaprezentowano sposoby przeciwdziałania tworzeniu się biofilmów. Opracowanie zawiera także charakterystykę metod usuwania biofilmów.

Słowa kluczowe: biofilmy, bezpieczeństwo żywności, zdrowie publiczne, powstawanie biofilmów, usuwanie biofilmów, zanieczyszczenia wtórne

Biofilms in milk processing

Abstract

Biofilms forming on the working surfaces of production lines are perceived as a serious source of unwanted microorganisms causing the food spoilage and representing a potential threat for the consumer’s health and life. In the paper some basic information on mechanism of biofilms formation on solid surfaces as well as some information relating to microflora of biofilms in terms of milk processing plants are presented. The article contains of short characterisation of places where the biofilms are expected to be formed. Some fundamental information in terms of counteracting the biofilms formation and some methods of the biofilms eradication also are described.

Keywords: biofilms, food safety, public health, biofilms formation, biofilms eradication

Spis treści:

pobierz w formacie PDF
Poprzednie numery: archiwum czasopisma archiwum czasopisma
Przegląd mleczarski - 7/2018
7/2018
Przegląd mleczarski - 6/2018
6/2018
Przegląd mleczarski - 5/2018
5/2018
Przegląd mleczarski - 4/2018
4/2018
Polecamy
Oferta PLAST-BOX dla mleczarstwa
Bazę asortymentu stanowią WIADRA: okrągłe, owalne, prostokątne o pojemności od 0,55l do 33,0l, z plombą, rączką. Opakowania wykonywane w dowolnej kolorystyce, według życzenia klienta. Zdobienie opakow...

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla mleczarstwa
Oferujemy kompleksowe rozwiązania informatyczne obejmujące wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie: Skup, Produkcja, Magazyn Techniczny, Magazyn Wyrobów Gotowych, Opakowania, Sprzedaż, Współp...

RAT-GAR Zakład Remontu Kotłów Viessmann Salon Firmowy Grzegorz Ratajczak
W branży ciepłowniczej działamy od 1989 roku. Zakres prac, jakie wykonujemy obejmuje zarówno inwestycje indywidualne – ogrzewanie domów, mieszkań, jak i przemysłowe – kotłownie parowe ,wod...

Producent cystern i aparatury kontrolno-pomiarowej do mleka
Firma ROMEX swoją działalnością obejmuje całokształt zagadnień związanych z odbiorem mleka od dostawców, począwszy od serwisu urządzeń i produkcji gotowych instalacji, sprzedaż podzespołów i materiałó...

Transport Mleka Karol Wasiński
Nasza Firma zajmuje się specjalistycznym transportem mleka od dostawcy (producentów) do mleczarni (podmiotów skupujących). Świadczymy kompleksowe usługi odbioru i przewozu mleka z gospodarstw rolnych ...

Opakowania dla Ciebie
Eurobox Polska Sp. z o.o. jest wiodącym w Polsce producentem wysokiej jakości tektury falistej i opakowań. Firma wchodzi w skład dywizji Dunapack Packaging, największego branżowego producenta papieru,...
Mleczarstwo Foto
Mleczarstwo Foto Mleczarstwo Foto Mleczarstwo Foto
Farma mleczna - Mafe Rinya w Gwinei - Afryka
FAO
Cytaty
Krowa krowie mleka nie wypije (powiedzenie)
Czy wiesz, że...
Mleko w opakowaniach kartonowych wprowadzono do sprzedaży po raz pierwszy w 1906r. w USA.
Firmy
więcej
Obsługa przetwórców
Packo Inox nv
STM Sp. z o. o.
MiDaTech Daniel Kurc
Cromo-Stal sp. z o.o.
Supravis Group SA
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL – KROSNO SA
GRUPA IZOLACJE Sp. z o.o. Sp. k.

Obsługa producentów
Center Plast sp. z o.o.
AGRO-TEST Galiczak Marek
Thye-Lokenberg Polska Sp. z o.o.
Emiwo-Żywienie Zwierząt
PROLAN sp. z o.o.

Skup i przetwórstwo
Zorina Sp. z o.o.
OSM Czarnków
Foodcom SA

Wydawnictwa branżowe

Polski Sektor Mleczarski
Przegląd mleczarski
AGROBYDŁO

Strona główna   |   Mapa serwisu   |   Regulamin   |   Informacja o cookies   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dodaj firmę Dodaj firmę   |   Katalog firm   |   Ceny mleka   |   Aktualności   |   Mięso
Copyright © 2001-2018 Horyzont. All rights reserved created by netMonster.pl